Bezpečné financování

Spolehlivé vašeho bydlení

Bezpečné financování

 • Financujete nákup nemovitosti hypotečním úvěrem?
 • Hledáte bezpečný způsob vypořádání vašeho obchodu?
 • Pokud jste si odpověděli na předcházející otázky kladně, pak právě pro vás je určena doplňková služba Bezpečné financování, která je poskytována k hypotečnímu úvěru od Hypoteční banky.

Jak to celé funguje

 • Bezpečné financování je speciální účet Hypoteční banky, jehož prostřednictvím lze zajistit spolehlivý převod peněz za nemovitost. Výplatu peněz tak zajišťuje banka v souladu se smluvním ujednáním.
 • Využitím této služby máte jako kupující jistotu, že peníze za nemovitost budou vyplaceny prodávajícímu až po splnění sjednaných podmínek. V roli prodávajícího si naopak můžete být jisti, že po splnění všech sjednaných podmínek vám bude kupujícím uhrazena kupní cena nemovitosti.
 1. Kupující převede vlastní peníze na nákup nemovitosti do úschovy banky
 2. Kupující dále financuje zbylou část kupní ceny nemovitosti formou hypotečního úvěru přes úschovu u banky
 3. Prodávající splní podmínky stanovené ve smlouvě (výpis z katastru prokazující vlastnictví nemovitosti kupujícím aj..)
 4. Banka uvolní peníze z úschovy banky prodávajícímu
 5. Kupující má možnost volby přímé úhrady daně z nabytí nemovitých věcí z úschovy banky na účet finančního úřadu

Hlavní výhody

 • Vyšší bezpečnost při nákupu nebo prodeji nemovitosti financované hypotečním úvěrem
 • Hypoteční banka vystupuje jako nezávislý prostředník mezi prodávajícím a kupujícím
 • Výplatu peněz prodávajícímu zajišťuje banka až po předložení dokumentů prokazujících nabytí vlastnického práva kupujícím, či po splnění ostatních předem dohodnutých podmínek ve smlouvě
 • Možnost úhrady daně z nabytí nemovitých věcí přímo na účet finančního úřadu